Dizaino vadybos studijų dalykas skiriamas gilinamajai kūrybinių industrijų požiūrių analizei, esmei, kritikai, privalumams ir vystymosi tendencijoms atskleisti. Studentai  supažindinami su istorinėmis ištakomis, teorinėmis bei praktinėmis dizaino vadybos modeliais bei struktūromis. Bus nagrinėjamos pagrindinės dizaino vadybininkų funkcijos lokaliniu  ir globaliu mąstu, skatinamas kūrybiškas ir inovatyvus studentų požiūris į dizaino vadybos metodus. Teorinės žinios įtvirtinamos atliekant praktines užduotis bei atvejų analizes. Studentai sužinos kas yra dizaineriškas mąstymas ir kaip jis taikomas, kaip geras dizainas gali prisidėti prie pardavimų skatinimo ir pelno didinimo, išskirti produktus, paslaugas, šalis ir miestus, padarant juos patrauklesniais vartotojams, kaip prekiniai ženklai prisideda prie žinomumo didinimo, kokie dizaino privalumai ir galimybės konkurencinėje kovoje. Studentai bus supažindinami su dizaino projektų procesų ir įgyvendinimo etapais.

Tikslas – supažindinti su XX a. dizaino istorija ir teorija Vakarų Europoje ir JAV.
pristatyti svarbiausias stilistines kryptis ir judėjimus, įtakingiausius dizaino kūrėjus.
išryškinti procesus, siejančius daiktų kūrybą su atitinkamo laikotarpio sociokultūrine aplinka.
Akcentuojami dizaino vadybos aspektai: atskirų asmenybių, brandų ir kompanijų įtaka dizaino istorijoje.