Tikslas – supažindinti su XX a. dizaino istorija ir teorija Vakarų Europoje ir JAV.
pristatyti svarbiausias stilistines kryptis ir judėjimus, įtakingiausius dizaino kūrėjus.
išryškinti procesus, siejančius daiktų kūrybą su atitinkamo laikotarpio sociokultūrine aplinka.
Akcentuojami dizaino vadybos aspektai: atskirų asmenybių, brandų ir kompanijų įtaka dizaino istorijoje.