Lietuvos fotografijos istorijos studijos būsimiesiems menininkams ir menotyrininkams padės orientuotis Lietuvos fotografijos istorijoje, suvokti ją bendresniame Lietuvos ir Europos kultūros XIX a. kontekste, supažindins su fotografijos medijos technologijos vystymusi, fotografijos reikšme Lietuvos visuomenėje. Įgytas žinias apie fotografijos raidą klausytojai galės panaudoti savo kūryboje ir tyrinėjimuose.

Kurso tikslas supažindinti studentus su fotografijos Lietuvoje raidos etapais nuo atsiradimo iki 1915 m., Lietuvoje veikusiais iškiliais fotografais ir svarbiausiais jų darbais, suteikti žinių apie Lietuvos fotografijų sklaidą. Skatinti domėtis XIX a. fotografijos darbais ir istorijos tyrimais, suvokti fotografijos raidą platesniame šio laikotarpio pasaulio fotografijos ir Lietuvos dailės kontekste

20 a. II pusės - 21 a. Lietuvos modernios dailės atstovai, meno lauko dalyviai - Alfonsas Andriuškevičius, Valentinas Antanavičius, Kostas Dereškevičius, Ksenija Jaroševaitė, Alvydas Lukys, Petras Repšys, Birutė Stulgaitė, Arvydas Šaltenis, Gitenis Umbrasas, Vladas Urbanavičius, Mikalojus Povilas Vilutis ir kt. Kiekvieną paskaitą vyksta susitikimas su vienu menininku, klausomasi, kaip jie interpretuoja savo kūrybą, atskirus kūrinius. Studentai aktyviai dalyvauja paskaitose, užduoda klausimus, prieš tai pasiruošę susitikimui su menininku. Egzamino metu pristato atskirų menininkų kūrybą, jų žodinius auportretus ir t.t.