Studijų dalyko paskirtis -  suteikti žinių apie kultūros ir kūrybines industrijas,
vietinį ir tarptautinius KKI politikos modelius;  industrinę sandarą ir sąsajas su kūrybinės
ekonomikos formavimusi. Gilinamasi į kultūros produktų bei paslaugų pobūdį, verslumo
funkcijas;  ryšį su  inovacijų kūrimu ir valdymu. Aptariamas  KKI klasterių formavimasis ir poveikis miestams bei regionams.  Ugdomi verslumo gebėjimai, pozicionuoti kūrybinio verslo idėją, pasirinkti tinkamą verslo plėtojimo strategiją ir  verslo modelį.