Atmintis - tai kultūros terpė, katalizatorius ir sąlyga. Paskaitose ir seminaruose aptariamos atminties studijų teorinės prieigos, nagrinėjami medžiaginės ir vizualiosios kultūros pavyzdžiai, aktualizuojama žinojimo ir jutimo įtaka atminčiai. Seminarų metu studentai pristato savo tiriamuosius ir (ar) kūrybinius projektus, kuriuose atskleidžiamas atminties vaidmuo ir jos kaip prasmės nešėjos galios. Šių pristatymų pagrindu parengiami baigiamieji atsiskaitymai raštu (skatinama, kad pastariejį būtų integruoti į magistrantūros studijų tiriamąjį ar kūrybinį projektą).  

Remiantis Europos bažnytinio meno ir architektūros pavyzdžiais analizuojama sakralinio meno specifika, aptariama jo simbolinė raiška ir ikonografija. Aptariamas sakralinės kultūros santykis su teologijos teiginiais, Bažnyčios dokumentais, liturgijos ir kulto tradicijomis, o taip pat su istorine visuomenės mentaliteto kaita. Ugdomi gebėjimai savarankiškai arba grupėje tyrinėti,  saugoti ir viešai pristatyti sakraliųjų pastatų įrangos, dailės, liturginių reikmenų paveldą.