Kurso tikslas - supažindinti meno magistrantūros studentus su teorinio darbo rašymo principais ir svarbiausiais dailėtyros metodais, skatinti juos kritiškai vertinti literatūrą, suformuluoti problemą, iškelti tyrimo klausimą, sudaryti baigiamojo darbo planą, argumentuoti pasitelkiant teoriją ir pavyzdžius.

Šiuolaikinių meno teorijų kurso tikslas – išmokti kritiškai vertinti šiuolaikines meno teorijas, pastebint jų plyšius ir prieštaravimus, sieti skirtingas teorijas tarpusavyje ir išbandyti teorijos konstravimą praktiškai. Įgyvendinant kūrybinį projektą įtvirtinami teorinio mąstymo įgūdžiai, kurie bus naudingi atliekant mokslinius tyrimus bei kuruojant parodas, padės formuoti individualų požiūrį į meną ir tyrimo kryptį.